linka
linka
DOPORUČUJEME

Uzavření Obecní knihovny

17 .7., 31. 7. 2019

Nabídka relaxačního pobytu

Spolek pro aktivní život Poděbrady

Sdělení NYKOS

Informace pro vlastníky lesa

Kůrovcová kalamita + finanční příspěvky

Svoz nebezpečného a velkoobj. odpadu

16.11.2019

Harmonogram svozu odpadu na r. 2019

Pozvánka - zkouška znalosti hub

Třídění bio odpadu

Informace Nykos

Informace k třídění odpadu

Plasty, papír

Uložení odpadu v obci

Velkoobjemový kontejner, suť

Stanoviště kontejnerů + ceník

Platnost od 1.1.2013

Aktualizace Povodňového plánu

Kůrovec ničí naše lesy

Výzva pro vastníky lesů

Úhrada místních poplatků v r. 2019

Za odpad, ze zahrádek a ze psů

Cena vodného a stočného na rok 2019

Informace k prodeji jízdenek PID

Nadzemní a podzemní sítě

Poskytnutí vyjádření

Evidence pálení prostřednictvím internetu

Vítání občánků

Souhlas se zasláním pozvánky

Informace pro jubilanty

Souhlas s osobní návštěvou

Upozornění pro nájemce hrobových míst

virtuální prohlídka obce

ÚŘEDNÍ HODINY:
sekretariát:

Pondělí: 8 - 11  12 - 17 hod.
Středa:  8 - 11  12 - 17 hod.
 
starosta:
Pondělí: 15 - 17 hod.
Středa:   8 - 11  hod.
 
místostarosta:
Pondělí a Středa: 8 - 10 hod.

Mapa Libice nad Cidlinou
naleznete nás zde ...
Důležité odkazy
 
Copyright © OBEC LIBICE NAD CIDLINOU všechna práva vyhrazena.  WEBMASTER: ZMORWARE PRODUCTION ( AS )