linka
linka
DOPORUČUJEME

Vyhlášky obce

ČísloVyhláška obceVyhlášenaÚčinná
180905 Strategický plán rozvoje sportu v obci Libice n.C. 2018-2022 2018-09-05 2018-09-05 pdf  -   - 
180814 Řád veřejného pohřebiště obce Libice nad Cidlinou 2018-08-14 2018-08-14 pdf  -   - 
1/2018 OZV č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 2018-02-16 2018-02-16 pdf  -   - 
1/2017 OZV č. 1/2017 kterou se stanoví školský obvod základní školy a mateřské školy zřízených obcí Libice nad Cidlinou a část školského obvodu základní školy a mateřské školy zřízené obcí Libice nad Cidlinou 2017-04-20 2017-05-11 pdf  -   - 
1/2016 OZV obce Libice n.C. č. 1/2016 o nočním klidu 2016-12-20 2017-01-04 pdf  -   - 
1/2016 Nařízení obce č. 1/2016 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce 2016-05-12 2016-06-02 pdf  -   - 
150430 Jednací řád ZO platný od 23.4.2015 2015-04-23 2015-04-23 pdf  -   - 
1/2015 OZV č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Libice n.C. 2015-02-26 2015-04-01 pdf  -   - 
150218 Sazebník úhrad za poskytování informací 2015-02-17 2015-02-17 pdf  -   - 
140226 Statut cen Obce Libice nad Cidlinou 2014-02-26 2014-02-26 pdf  -   - 
1/2013 OZV oO zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství 2013-09-28 2013-09-28 pdf  -   - 
130104 Stanoviště kontejnerů na stavební suť a velkoobjemový kontejner ( ve dvoře č.p. 6) 2012-12-19 2013-01-04 pdf  -   - 
1 - 2012 Nařízení obce, kterým se stanoví rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků a míst. komunikací 2012-12-18 2012-12-18 pdf  -   - 
6/2012 OZV, kterou se vydává dodatek č. 1/2012 k OZV č. 1/2007 2012-12-10 2012-12-10 pdf  -   - 
4/2012 Obecně závazná vyhláška č. 4/2012, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veř. prostranství v obci 2012-05-23 2012-05-24 pdf  -   - 
3/2012 OZV č. 3/2012, kterou se ruší OZV č. 16/1996 ( vytv. a použití prostředků "Fondu oprav byt.domů" ) a OZV č. 2/2012 ( OZV o míst.poplatku za výher. hrací přístroj...) 2012-03-13 2012-03-29 pdf  -   - 
1/2012 Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místních poplatcích 2012-01-03 2012-01-03 pdf  -   - 
3/2010 Obecně závazná vyhláška č.3/2010 - Požární řád obce 2010-12-09 2010-12-27  -  doc  - 
2/2010 O stanovení podmínek pro pořádání akcí typu technopárty a o zabezpečení místních náležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním 2010-06-24 2010-07-12 pdf  -   - 
1/2009 Vyhláška, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č.24/2001 2009-10-08 2009-10-31  -  doc  - 
2/2009 Vyhláška k zabezpečení místních náležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje užívání zábavní pyrotechniky. 2009-10-08 2009-11-01  -  doc  - 
01/2008 Obecně závazná vyhláška obce Libice nad Cidlinou 1/2008, o podmínkách požární bezpečnosti při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob 2008-06-17 2008-07-07  -  doc  - 
2008 Veřejná vyhláška Oznámení o vydání změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Libice nad Cidlinou formou opatření obecné povahy. 2008-03-06 2008-03-22  -  doc  - 
01/04 mění závazné části územního plánu sídelního útvaru Libice n. C. 2004-01-20 2004-02-04 pdf doc txt
01/98 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Libice nad Cidlinou 1998-03-26 1998-04-10 pdf doc txt
virtuální prohlídka obce

ÚŘEDNÍ HODINY:
sekretariát:

Pondělí: 8 - 11  12 - 17 hod.
Středa:  8 - 11  12 - 17 hod.
 
starosta:
Pondělí: 15 - 17 hod.
Středa:   8 - 11  hod.
 
místostarosta:
Pondělí a Středa: 8 - 10 hod.

Mapa Libice nad Cidlinou
naleznete nás zde ...
Důležité odkazy
 
Copyright © OBEC LIBICE NAD CIDLINOU všechna práva vyhrazena.  WEBMASTER: ZMORWARE PRODUCTION ( AS )