linka
linka
DOPORUČUJEME

Úřední deska - archiv

ČísloUsnesení zastupitelstva a další sděleníVystavenoSejmuto
150629 Zápis ze zasedání ZO konaného dne 22. 6. 2015 2015-06-29 2015-07-15 pdf  -   - 
150621 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 22.6.2015 2015-06-15 2015-06-23 pdf  -   - 
150603 Závěrečný účet obce za r. 2014 - příloha č. 1 FIN 2- 12 2015-06-03 2015-06-19 pdf  -   - 
150603 Závěrečný účet obce - příloha č. 2 - Rozvaha 2015-06-03 2015-06-19 pdf  -   - 
150603 Závěrečný účet obce - příloha č. 3 - Výkaz zisku a ztrát 2015-06-03 2015-06-19 pdf  -   - 
150603 Závěrečný účet obce - příloha č. 4 - Příloha 2015-06-03 2015-06-19 pdf  -   - 
150603 Závěrečný účet obce - příloha č. 5 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2015-06-03 2015-06-19 pdf  -   - 
150603 Závěrečný účet obce - příloha č. 6 - Účetní závěrka MŠ ( rozvaha ) 2015-06-03 2015-06-19 pdf  -   - 
150603 Závěrečný účet obce - příloha č. 6 - Účetní závěrka MŠ ( příloha ) 2015-06-03 2015-06-19 pdf  -   - 
150603 Závěrečný účet obce - příloha č. 6 - Účetní závěrka MŠ ( výkaz zisku a ztrát ) 2015-06-03 2015-06-19 pdf  -   - 
150603 Závěrečný účet obce - příloha č. 7 - Účetní závěrka ZŠ ( rozvaha ) 2015-06-03 2015-06-19 pdf  -   - 
150603 Závěrečný účet obce - příloha č. 7 - Účetní závěrka ZŠ ( příloha ) 2015-06-03 2015-06-19 pdf  -   - 
150603 Závěrečný účet obce - příloha č. 7 - Účetní závěrka ZŠ ( výkaz zisku a ztrát ) 2015-06-03 2015-06-19 pdf  -   - 
150603 Návrh Závěrečného účtu obce Libice nad Cidlinou za r. 2014 2015-06-03 2015-06-19 pdf  -   - 
150602 Pozvánka na valnou hromadu Svazku obcí Cidlina dne 18. 6. 2015 2015-06-02 2015-06-17 pdf  -   - 
150602 Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Cidlina za r. 2014 2015-06-02 2015-06-17 pdf  -   - 
150602 Závěrečný účet Svazku obcí Cidlina - příloha č. 1 - FIN 2-12 k 31. 12. 2014 2015-06-02 2015-06-17 pdf  -   - 
150602 Závěrečný účet Svazku obcí Cidlina - příloha č. 2 - Rozvaha k 31. 12. 2014 2015-06-02 2015-06-17 pdf  -   - 
150602 Závěrečný účet Svazku obcí Cidlina - příloha č. 3 - Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2014 2015-06-02 2015-06-17 pdf  -   - 
150602 Závěrečný účet Svazku obcí Cidlina - příloha č. 4 - Příloha k 31. 12. 2014 2015-06-02 2015-06-17 pdf  -   - 
150602 Závěrečný účet Svazku obcí Cidlina - příloha č. 5 - Zpráva o přezkoumání hospodaření 2015-06-02 2015-06-17 pdf  -   - 
150576 Dražební vyhláška 2015-06-02 2015-06-18 pdf  -   - 
150563 Záměr prodeje části pozemku, par.č. 483/64 2015-05-29 2015-06-15 pdf  -   - 
150557 Změna záplavového území vodního toku Labe 2015-05-27 2015-06-12 pdf  -   - 
150524 Záměr prodeje domu č. p. 346, st. p. č. 379 a pozemku par. č. 483/74 2015-05-18 2015-06-03 pdf  -   - 
150525 Záměr prodeje pozemku par.č. 483/83 2015-05-18 2015-06-03 pdf  -   - 
150523 Záměr prodeje parcel na výstavbu rodinných domů ( par.č. 483/48 - 483/59, 487/4, 483/14, 483/15 ) 2015-05-18 2015-06-03 pdf  -   - 
150486 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2015 2015-04-30 2015-06-01 pdf  -   - 
150485 Vyúčtování všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné do 30.4.2015 2015-04-30 2015-06-01 pdf  -   - 
150421 Výzva k odstranění vraku vozidla 2015-04-21 2015-06-21 pdf  -   - 
150422 Veřejná vyhláška - zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe a výzva k uplatnění připomínek 2015-04-15 2015-06-22 pdf  -   - 
150367 Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek 2015-04-01 2015-06-22 pdf  -   - 
150240 Nedostatečně zapsané osoby v katastru nemovitostí ( neznámý vlastník ) 2015-03-13 2015-12-31 pdf  -   - 
141008 Návod pro občana: Co mám dělat, když si měním adresu trvalého pobytu? 2014-10-08 2015-06-30 pdf  -   - 
virtuální prohlídka obce

ÚŘEDNÍ HODINY:
sekretariát:

Pondělí: 8 - 11  12 - 17 hod.
Středa:  8 - 11  12 - 17 hod.
 
starosta:
Pondělí: 15 - 17 hod.
Středa:   8 - 11  hod.
 
místostarosta:
Pondělí a Středa: 8 - 10 hod.

Mapa Libice nad Cidlinou
naleznete nás zde ...
Důležité odkazy
 
Copyright © OBEC LIBICE NAD CIDLINOU všechna práva vyhrazena.  WEBMASTER: ZMORWARE PRODUCTION ( AS )