linka
linka
DOPORUČUJEME

Úřední deska - archiv

ČísloUsnesení zastupitelstva a další sděleníVystavenoSejmuto
170387 Návrh Závěrečného účtu Mikroregion Střední Polabí k 31.12.2016 2017-05-22 2017-06-30 pdf  -   - 
170361 Záměr obce Libice n.C. prodat pozemek ( par.č. 499/60 ) 2017-05-11 2017-05-29 pdf  -   - 
170503 Návrh Závěrečného účtu Svazku obcí Cidlina na r. 2016 2017-05-03 2017-12-31 pdf  -   - 
170503 1 Příloha k návrhu ZU DSO Cidlina - Fin 2-12 2017-05-03 2017-12-31 pdf  -   - 
170503 2 Příloha k návrhu ZU DSO Cidlina - Rozvaha 2017-05-03 2017-12-31 pdf  -   - 
170503 3 Příloha k návrhu ZU DSO Cidlina - Výkaz zisku a ztrát 2017-05-03 2017-12-31 pdf  -   - 
170503 4 Příloha k návrhu ZU DSO Cidlina - Příloha 2017-05-03 2017-12-31 pdf  -   - 
170503 5 Příloha k návrhu ZU DSO Cidlina - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2016 2017-05-03 2017-12-31 pdf  -   - 
170502 Závěrečný účet Obce Libice nad Cidlinou za r. 2016 2017-05-02 2017-12-31 pdf  -   - 
170502 1 Příloha k ZU - Fin 2-12M k 31.12.2016 2017-05-02 2017-12-31 pdf  -   - 
170502 2 Příloha k ZU - Rozvaha obce k 31.12.2016 2017-05-02 2017-12-31 pdf  -   - 
170502 3 Příloha k ZU - Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2016 2017-05-02 2017-12-31 pdf  -   - 
170502 4 Příloha k ZU - Příloha k 31.12.2016 2017-05-02 2017-12-31 pdf  -   - 
170502 5 Příloha k ZU - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2016 2017-05-02 2017-12-31 pdf  -   - 
170502 6 Příloha k ZU - Rozvaha MŠ k 31.12. 2016 2017-05-02 2017-12-31 pdf  -   - 
170502 7 Příloha k ZU - Výkaz zisku a ztrát MŠ k 31.12.2016 2017-05-02 2017-12-31 pdf  -   - 
170502 8 Příloha k ZU - Příloha MŠ k 31.12.2016 2017-05-02 2017-12-31 pdf  -   - 
170502 9 Příloha k ZU - Rozvaha ZŠ k 31.12.2016 2017-05-02 2017-12-31 pdf  -   - 
170502 10 Příloha k ZU - Výkaz zisku a ztrát ZŠ k 31.12.2016 2017-05-02 2017-12-31 pdf  -   - 
170502 11 Příloha k ZU - Příloha ZŠ k 31.12.2016 2017-05-02 2017-12-31 pdf  -   - 
170502 12 Příloha k ZU - Finanční vypořádání dotací se stát. rozpočtem - ZŠ 2017-05-02 2017-12-31 pdf  -   - 
170502 13 Příloha k ZU - Finanční vypořádání dotací se stát. rozpočtem - Obec Libice n.C 2017-05-02 2017-12-31 pdf  -   - 
170502 14 Příloha k ZU - Zápisy kontrolního výboru ( ZŚ, MŠ ) 2017-05-02 2017-12-31 pdf  -   - 
170502 Návrh Závěrečného účtu Obce Libice nad Cidlinou za rok 2016 2017-05-02 2017-12-31 pdf  -   - 
170345 Veřejná vyhláška - vyměření daně z nemovitostí na rok 2017 2017-05-02 2017-06-02 pdf  -   - 
170328 Návrh závěrečného účtu Svazku obcí NY-KO 2017-04-27 2017-05-15 pdf  -   - 
170427 Zápis ze zasedání ZO č. 2/2017 ze dne 20.4.2017 2017-04-27 2017-05-15 pdf  -   - 
170340 Porovnání položek výpočtu ceny pro vodné a stočné - voda odpadní 2017-04-26 2017-05-29 pdf  -   - 
170340 Porovnání položek výpočtu ceny pro vodné a stočné - voda pitná 2017-04-26 2017-05-29 pdf  -   - 
170340 Porovnání položek výpočtu ceny pro vodné a stočné - voda pitná předaná 2017-04-26 2017-05-29 pdf  -   - 
170426 Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o stanovení školských obvodů ZŠ a MŠ zřízené obcí Libice n.C. 2017-04-26 2017-05-12 pdf  -   - 
170426 Schválené RO č. 2/2017 2017-04-26 2017-08-31 pdf  -   - 
170426 Posunutí doby nočního klidu 7. 5. 2017 2017-04-25 2017-05-08 pdf  -   - 
170301 Neznámí vlastníci - seznam 02/2017 2017-03-01 2017-12-31 pdf  -   - 
170322 Rozpočet Mateřské školy Šikulka Libice nad Cidlinou na rok 2017 2017-01-20 2017-12-31 pdf  -   - 
170322 Střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Šikulka Libice n.C. na období 2018 - 2019 2017-01-20 2017-12-31 pdf  -   - 
170322 Rozpočet Základní školy Libice n.C. na rok 2017 2017-01-20 2017-12-31 pdf  -   - 
170322 Střednědobý výhled rozpočtu Základní školy Libice n.C. na r. 2018 - 2019 2017-01-20 2017-12-31 pdf  -   - 
170317 Svazek obcí NY-KO - oznámení o zveřejnění rozpočtu, střednědobého výhledu, záv. účtu a rozp. opatření 2017-01-17 2017-12-31 pdf  -   - 
170317 Mikroregion Střední Polabí - oznámení o zveřejnění rozpočtu a rozp. opatření 2017-01-17 2017-07-11 pdf  -   - 
170316 Střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí Cidlina 2017-01-16 2017-12-31 pdf  -   - 
170308 Schválený rozpočet Obce Libice nad Cidlinou na rok 2017 2017-01-06 2017-12-31 pdf  -   - 
170308 Schválený rozpočet Svazku obcí Cidlina na rok 2017 2017-01-06 2017-12-31 pdf  -   - 
170308 Obec Libice n.C. - Rozpočtové opatření č. 1/2017 2017-01-06 2017-12-31 pdf  -   - 
170308 Střednědobý rozpočtový výhled Obce Libice n.C. na roky 2016 - 2019 2017-01-06 2017-12-31 pdf  -   - 
virtuální prohlídka obce

ÚŘEDNÍ HODINY:
sekretariát:

Pondělí: 8 - 11  12 - 17 hod.
Středa:  8 - 11  12 - 17 hod.
 
starosta:
Pondělí: 15 - 17 hod.
Středa:   8 - 11  hod.
 
místostarosta:
Pondělí a Středa: 8 - 10 hod.

Mapa Libice nad Cidlinou
naleznete nás zde ...
Důležité odkazy
 
Copyright © OBEC LIBICE NAD CIDLINOU všechna práva vyhrazena.  WEBMASTER: ZMORWARE PRODUCTION ( AS )