linka
linka
DOPORUČUJEME

Úřední deska - archiv

ČísloUsnesení zastupitelstva a další sděleníVystavenoSejmuto
171128 Volba prezidenta ČR - Informace o počtu a sídle volebních okrsků 2017-11-28 2018-01-14 pdf  -   - 
170898 Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veř. projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Poděbrady 2017-11-24 2018-01-11 pdf  -   - 
171124 Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Libice nad Cidlinou v oblasti kultury, sportu, životního prostředí a zájmovým spolkům a sdružením v roce 2018 2017-11-24 2018-01-31 pdf  -   - 
170875 Dražební vyhláška 2017-11-16 2017-12-21 pdf  -   - 
170863 Rozhodnutí veřejnou vyhláškou - zákaz vstupu do lesa (k. ú. Sány ) 2017-11-10 2017-12-24 pdf  -   - 
170911 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce dne 2.11.2017 2017-11-09 2017-11-27 pdf  -   - 
170847 Opatření obecné povahy ( nařízení zpracování těžeb nahodilých ) 2017-11-08 2017-11-24 pdf  -   - 
170830 Upozornění pro uživatele lesa a výzva pro vlastníky lesa 2017-11-03 2017-12-04 pdf  -   - 
170799 Státní pozemkový úřad - Nabídka pozemků k pronájmu 2017-11-01 2017-11-30 pdf  -   - 
170793 Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení územ. řízení ( vodovod Libice nC. - II. etapa ) 2017-10-27 2017-11-13 pdf  -   - 
171125 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Libice n.C. dne 2.11.2017 2017-10-25 2017-11-03 pdf  -   - 
170762 Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obec.povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek (nová okružní křižovatka u D11) 2017-10-18 2017-11-03 pdf  -   - 
171017 Zrušení zadávacího řízení "Pořízení tepelného čerpadla, solární elektrárny pro MŠ Šikulka Libice n.C. 2017-10-17 2017-11-02 pdf  -   - 
170741 Oznámení veřejnou vyhláškou - Opatření obecné povahy č. 98/2017 stanovení přechod úpravy provozu na pozem.komunikaci 2017-10-16 2017-11-01 pdf  -   - 
170674 Evidence nedostatečně identifikovaných (tzn. neznámých ) vlastníků nemovitých věcí k 1.8.2017 2017-09-26 2017-12-31 pdf  -   - 
170663 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví 2017-09-20 2017-11-16 pdf  -   - 
170830 Obec Libice n. C. - Rozpočtové opatření č. 3/2017 2017-08-30 2017-11-30 pdf  -   - 
170502 Mikroregion Střední Polabí - oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu a rozp. opatření a záv.účtu 2017-07-11 2018-06-30 pdf  -   - 
170608 Schválený Závěrečný účet Svazku obcí Cidlina 2017-06-08 2018-06-30 pdf  -   - 
170608 1 Příloha k ZU DSO Cidlina - Fin 2-12 2017-06-08 2018-06-30 pdf  -   - 
170608 2 Příloha k ZU DSO Cidlina - Rozvaha 2017-06-08 2018-06-30 pdf  -   - 
170608 3 Příloha k ZU DSO Cidlina - Výkaz zisku a ztrát 2017-06-08 2018-06-30 pdf  -   - 
170608 4 Příloha k ZU DSO Cidlina - Příloha 2017-06-08 2018-06-30 pdf  -   - 
170608 5 Příloha k ZU DSO Cidlina - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2016 2017-06-08 2018-06-30 pdf  -   - 
170503 Návrh Závěrečného účtu Svazku obcí Cidlina na r. 2016 2017-05-03 2018-06-30 pdf  -   - 
170503 1 Příloha k návrhu ZU DSO Cidlina - Fin 2-12 2017-05-03 2018-06-30 pdf  -   - 
170503 2 Příloha k návrhu ZU DSO Cidlina - Rozvaha 2017-05-03 2018-06-30 pdf  -   - 
170503 3 Příloha k návrhu ZU DSO Cidlina - Výkaz zisku a ztrát 2017-05-03 2018-06-30 pdf  -   - 
170503 4 Příloha k návrhu ZU DSO Cidlina - Příloha 2017-05-03 2018-06-30 pdf  -   - 
170503 5 Příloha k návrhu ZU DSO Cidlina - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2016 2017-05-03 2018-06-30 pdf  -   - 
170502 Závěrečný účet Obce Libice nad Cidlinou za r. 2016 2017-05-02 2018-06-30 pdf  -   - 
170502 1 Příloha k ZU - Fin 2-12M k 31.12.2016 2017-05-02 2018-06-30 pdf  -   - 
170502 2 Příloha k ZU - Rozvaha obce k 31.12.2016 2017-05-02 2018-06-30 pdf  -   - 
170502 3 Příloha k ZU - Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2016 2017-05-02 2018-06-30 pdf  -   - 
170502 4 Příloha k ZU - Příloha k 31.12.2016 2017-05-02 2018-06-30 pdf  -   - 
170502 5 Příloha k ZU - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2016 2017-05-02 2018-06-30 pdf  -   - 
170502 6 Příloha k ZU - Rozvaha MŠ k 31.12. 2016 2017-05-02 2018-06-30 pdf  -   - 
170502 7 Příloha k ZU - Výkaz zisku a ztrát MŠ k 31.12.2016 2017-05-02 2018-06-30 pdf  -   - 
170502 8 Příloha k ZU - Příloha MŠ k 31.12.2016 2017-05-02 2018-06-30 pdf  -   - 
170502 9 Příloha k ZU - Rozvaha ZŠ k 31.12.2016 2017-05-02 2018-06-30 pdf  -   - 
170502 10 Příloha k ZU - Výkaz zisku a ztrát ZŠ k 31.12.2016 2017-05-02 2018-06-30 pdf  -   - 
170502 11 Příloha k ZU - Příloha ZŠ k 31.12.2016 2017-05-02 2018-06-30 pdf  -   - 
170502 12 Příloha k ZU - Finanční vypořádání dotací se stát. rozpočtem - ZŠ 2017-05-02 2018-06-30 pdf  -   - 
170502 13 Příloha k ZU - Finanční vypořádání dotací se stát. rozpočtem - Obec Libice n.C 2017-05-02 2018-06-30 pdf  -   - 
170502 14 Příloha k ZU - Zápisy kontrolního výboru ( ZŚ, MŠ ) 2017-05-02 2018-06-30 pdf  -   - 
170502 Návrh Závěrečného účtu Obce Libice nad Cidlinou za rok 2016 2017-05-02 2018-06-30 pdf  -   - 
170322 Rozpočet Mateřské školy Šikulka Libice nad Cidlinou na rok 2017 2017-03-22 2017-12-31 pdf  -   - 
170322 Střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Šikulka Libice n.C. na období 2018 - 2019 2017-03-22 2019-12-31 pdf  -   - 
170322 Rozpočet Základní školy Libice n.C. na rok 2017 2017-03-22 2017-12-31 pdf  -   - 
170322 Střednědobý výhled rozpočtu Základní školy Libice n.C. na r. 2018 - 2019 2017-03-22 2019-12-31 pdf  -   - 
170317 Svazek obcí NY-KO - oznámení o zveřejnění rozpočtu, střednědobého výhledu, záv. účtu a rozp. opatření 2017-03-17 2017-12-31 pdf  -   - 
170316 Střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí Cidlina 2017-03-16 2019-12-31 pdf  -   - 
170308 Schválený rozpočet Obce Libice nad Cidlinou na rok 2017 2017-03-08 2017-12-31 pdf  -   - 
170308 Schválený rozpočet Svazku obcí Cidlina na rok 2017 2017-03-08 2017-12-31 pdf  -   - 
170308 Obec Libice n.C. - Rozpočtové opatření č. 1/2017 2017-03-08 2017-12-31 pdf  -   - 
170308 Střednědobý rozpočtový výhled Obce Libice n.C. na roky 2016 - 2019 2017-03-08 2019-12-31 pdf  -   - 
170301 Neznámí vlastníci - seznam 02/2017 2017-03-01 2017-12-31 pdf  -   - 
Obecní úřad Libice nad Cidlinou
Husova 4, 289 07 Libice n. C.
Tel.: 325 637 141, 325 637 254
více informací ...

ÚŘEDNÍ HODINY:
sekretariát:

Pondělí: 8 - 11  12 - 17 hod.
Středa:  8 - 11  12 - 17 hod.
 
starosta:
Po+St: 16:00 - 18:00 hod.
 
místostarosta:
Po+St: 17:15   19:15 hod.

Mapa Libice nad Cidlinou
naleznete nás zde ...
Důležité odkazy
 
Copyright © OBEC LIBICE NAD CIDLINOU všechna práva vyhrazena.  WEBMASTER: ZMORWARE PRODUCTION ( AS )