linka
linka
DOPORUČUJEME

Úřední deska - archiv

ČísloUsnesení zastupitelstva a další sděleníVystavenoSejmuto
180115 Oznámení o době a místě konání II. kola volby prezidenta 2018-01-15 2018-01-28 pdf  -   - 
180017 Veřejná vyhláška - Oznámení společného jednání o návrhu Změny č. 4 územního sídelního útvaru Libice n.C. vč. vyhodnocení vlivů návrhu změny na životní prostředí (SEA) 2018-01-09 2018-02-26 pdf  -   - 
180108 Kontakt ( tel. č. ) do volební místnosti volebního okrsku Libice n.C. ve dnech volby prezidenta ČR: 325637141 2018-01-08 2018-01-28  -   -   - 
171222 Zápis č. 6/2017 ze zasedání ZO ze dne 21.12.2017 2017-12-22 2018-01-08 pdf  -   - 
170974 Oznámení veřejnou vyhláškou - Opatření obec. povahy č. 128/2017 stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci 2017-12-20 2018-01-05 pdf  -   - 
170968 Oznámení veřejnou vyhláškou - Opatření obecné povahy č. 127/2017 stanovení přechodné úpravy provozu na pozem. komunikaci 2017-12-18 2018-01-03 pdf  -   - 
171215 Oznámení odobě a místě konání volby prezidneta 2017-12-15 2018-01-14 pdf  -   - 
171128 Volba prezidenta ČR - Informace o počtu a sídle volebních okrsků 2017-11-28 2018-01-14 pdf  -   - 
170898 Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veř. projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Poděbrady 2017-11-24 2018-01-11 pdf  -   - 
171124 Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Libice nad Cidlinou v oblasti kultury, sportu, životního prostředí a zájmovým spolkům a sdružením v roce 2018 2017-11-24 2018-01-31 pdf  -   - 
170502 Mikroregion Střední Polabí - oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu a rozp. opatření a záv.účtu 2017-07-11 2018-06-30 pdf  -   - 
170608 Schválený Závěrečný účet Svazku obcí Cidlina 2017-06-08 2018-06-30 pdf  -   - 
170608 1 Příloha k ZU DSO Cidlina - Fin 2-12 2017-06-08 2018-06-30 pdf  -   - 
170608 2 Příloha k ZU DSO Cidlina - Rozvaha 2017-06-08 2018-06-30 pdf  -   - 
170608 3 Příloha k ZU DSO Cidlina - Výkaz zisku a ztrát 2017-06-08 2018-06-30 pdf  -   - 
170608 4 Příloha k ZU DSO Cidlina - Příloha 2017-06-08 2018-06-30 pdf  -   - 
170608 5 Příloha k ZU DSO Cidlina - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2016 2017-06-08 2018-06-30 pdf  -   - 
170503 Návrh Závěrečného účtu Svazku obcí Cidlina na r. 2016 2017-05-03 2018-06-30 pdf  -   - 
170503 1 Příloha k návrhu ZU DSO Cidlina - Fin 2-12 2017-05-03 2018-06-30 pdf  -   - 
170503 2 Příloha k návrhu ZU DSO Cidlina - Rozvaha 2017-05-03 2018-06-30 pdf  -   - 
170503 3 Příloha k návrhu ZU DSO Cidlina - Výkaz zisku a ztrát 2017-05-03 2018-06-30 pdf  -   - 
170503 4 Příloha k návrhu ZU DSO Cidlina - Příloha 2017-05-03 2018-06-30 pdf  -   - 
170503 5 Příloha k návrhu ZU DSO Cidlina - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2016 2017-05-03 2018-06-30 pdf  -   - 
170502 Závěrečný účet Obce Libice nad Cidlinou za r. 2016 2017-05-02 2018-06-30 pdf  -   - 
170502 1 Příloha k ZU - Fin 2-12M k 31.12.2016 2017-05-02 2018-06-30 pdf  -   - 
170502 2 Příloha k ZU - Rozvaha obce k 31.12.2016 2017-05-02 2018-06-30 pdf  -   - 
170502 3 Příloha k ZU - Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2016 2017-05-02 2018-06-30 pdf  -   - 
170502 4 Příloha k ZU - Příloha k 31.12.2016 2017-05-02 2018-06-30 pdf  -   - 
170502 5 Příloha k ZU - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2016 2017-05-02 2018-06-30 pdf  -   - 
170502 6 Příloha k ZU - Rozvaha MŠ k 31.12. 2016 2017-05-02 2018-06-30 pdf  -   - 
170502 7 Příloha k ZU - Výkaz zisku a ztrát MŠ k 31.12.2016 2017-05-02 2018-06-30 pdf  -   - 
170502 8 Příloha k ZU - Příloha MŠ k 31.12.2016 2017-05-02 2018-06-30 pdf  -   - 
170502 9 Příloha k ZU - Rozvaha ZŠ k 31.12.2016 2017-05-02 2018-06-30 pdf  -   - 
170502 10 Příloha k ZU - Výkaz zisku a ztrát ZŠ k 31.12.2016 2017-05-02 2018-06-30 pdf  -   - 
170502 11 Příloha k ZU - Příloha ZŠ k 31.12.2016 2017-05-02 2018-06-30 pdf  -   - 
170502 12 Příloha k ZU - Finanční vypořádání dotací se stát. rozpočtem - ZŠ 2017-05-02 2018-06-30 pdf  -   - 
170502 13 Příloha k ZU - Finanční vypořádání dotací se stát. rozpočtem - Obec Libice n.C 2017-05-02 2018-06-30 pdf  -   - 
170502 14 Příloha k ZU - Zápisy kontrolního výboru ( ZŚ, MŠ ) 2017-05-02 2018-06-30 pdf  -   - 
170502 Návrh Závěrečného účtu Obce Libice nad Cidlinou za rok 2016 2017-05-02 2018-06-30 pdf  -   - 
170322 Střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Šikulka Libice n.C. na období 2018 - 2019 2017-03-22 2019-12-31 pdf  -   - 
170322 Střednědobý výhled rozpočtu Základní školy Libice n.C. na r. 2018 - 2019 2017-03-22 2019-12-31 pdf  -   - 
170316 Střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí Cidlina 2017-03-16 2019-12-31 pdf  -   - 
170308 Střednědobý rozpočtový výhled Obce Libice n.C. na roky 2016 - 2019 2017-03-08 2019-12-31 pdf  -   - 
Obecní úřad Libice nad Cidlinou
Husova 4, 289 07 Libice n. C.
Tel.: 325 637 141, 325 637 254
více informací ...

ÚŘEDNÍ HODINY:
sekretariát:

Pondělí: 8 - 11  12 - 17 hod.
Středa:  8 - 11  12 - 17 hod.
 
starosta:
Po+St: 16:00 - 18:00 hod.
 
místostarosta:
Po+St: 17:15   19:15 hod.

Mapa Libice nad Cidlinou
naleznete nás zde ...
Důležité odkazy
 
Copyright © OBEC LIBICE NAD CIDLINOU všechna práva vyhrazena.  WEBMASTER: ZMORWARE PRODUCTION ( AS )