linka
linka
DOPORUČUJEME

Informace poskytnuté dle zákona č.106/1999 Sb

Informace poskytnuté dle zákona č.106/1999 Sb.

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a dle vyhlášky č. 442/2006 Sb., o struktůře informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňující dálkový přístup, ve znění pozdějších předpisů.

Odpovědi na žádosti dle zákona č.106/1999 Sb

 
Rok 2017
 
 Číslo   Název a anotace
01/2018 Žádost o sdělení počtu osob žijících v nemovitostech.
08/2017 Žádost o sdělení jmen a příjmení uvolněných zastupitelů obce.
07/2017 Žádost o informace ohledně plašení škodlivých ptáků v obci
06/2017 Žádost o informace ohledně sociálního bydlení
05/2017 Žádost sdělení ohledně smluvního vztahu s EKO-KOM a o zájem o další AOS na českém trhu
04/2017 Žádost o základní informace o soustavě veřejného osvětlení
03/2017 Žádost ohledně třídění odpadu
02/2017 Žádost o seznam účtů a o darovací smlouvu
01/2017 Žádost o zaslání investičních plánů v r. 2017
   
 
Rok 2016
 
 Číslo   Název a anotace
02/2016 Žádost ohledně přípojky k místní kanalizai a o přidělení čísla popisného.
01/2016 Žádost o zaslání investičních plánů obce v r. 2016.
   

Rok 2015
 
 Číslo   Název a anotace
01/0031 Žádost o informaci ze dne 12.1.2015: Žádáme o zaslání investičních plánů pro rok 2015.
   
 
Rok 2014
 
 Číslo   Název a anotace
02/1335 Žádost o informaci z 13.11.2014 - Kdo a kdy rozhodl o převodu pozemku č. 650/53 z majetku obce Libice n.C. na pozemkový fond?
01/0920 Žádost z 5.8.2014 - Žádost o kopie kandidátních listin do komunálních voleb
   
 
Rok 2013
 
 Číslo   Název a anotace
05/2013 Žádost o informaci ze dne 30.12.2013 - Žádáme o zaslání investičních plánů Vaší obce na rok 2014, které budou financovány z rozpočtu obce nebo z jiných veřejných zdrojů.
04/1134 Žádost o informaci ze dne 21.10.2013 - Žádám o aktuální jmenné složení zastupitelstva s uvedením rady a vedení včetně politického zaměření.
03/1098 Žádost o informaci ze dne 11.10. 2013 - Žádáme o sdělení, zda jsou ve vaší obci vyčleněné plochy pro umístění volebních plakátů ve smyslu zákona č. 247/1995 Sb.
02/0875 Žádost o informace ze dne 19.8.2013 - Název a IČO subjektu zajišťujícího služby v oblasti nakládání s odpady, údržby komunikací a péče o veřejnou zeleň a datum vypršení platnosti uzavřených smluv.
   
01/0145 Žádost o informace ze dne 4.2.2013 - Žádáme o zaslání investičních plánů Vaší obce pro rok 2013, resp. seznam stavebních projektů, které budou financovány z rozpočtu obce nebo z jiných veřejných zdrojů.
 
Rok 2012
 

 Číslo   Název a anotace
06/1394 Žádost o informace ze dne 28.11.2012 - dotaz ohledně výše nájemného v obecních bytech.
05/1237 Žádost o informaci ze dne 25.10.2012 - dotaz na architektonickou studii na revitalizaci obce Libice n.C.
04/0941 Žádost o informaci ze dne 8.8.2012 – dotaz na výši ceny nájemného za metr čtvereční obytné plochy
03/0265 Žádost o informaci ze dne 2.3.2012 – dotaz na výsledek výběrového řízení na zhotovení územního plánu
02/0188 Žádost o informaci ze dne 14.2.2012 – dotaz na plán investičních projektů pro rok 2012-08-23
01/0038 Žádost o informaci ze dne 2.1.2012 – dotaz ohledně plánovaných investic v roce 2012 spojených s řešením bezbariérovosti

Odpovědi jsou vždy ve formátu PDF pdf
Program pro otevření PDF souborů můžete stáhnout např. zde.
virtuální prohlídka obce
 
Obecní úřad Libice nad Cidlinou

Husova 4, 289 07 Libice n. C.
Tel.: 325 637 141, 325 637 254
více informací ...

ÚŘEDNÍ HODINY:
sekretariát:

Pondělí: 8 - 11  12 - 17 hod.
Středa:  8 - 11  12 - 17 hod.
 
starosta:
Pondělí: 15 - 17 hod.
Středa:   8 - 11  hod.
 
místostarosta:
Pondělí a Středa: 8 - 10 hod.

Mapa Libice nad Cidlinou
naleznete nás zde ...
Důležité odkazy
 
Copyright © OBEC LIBICE NAD CIDLINOU všechna práva vyhrazena.  WEBMASTER: ZMORWARE PRODUCTION ( AS )