linka
linka
DOPORUČUJEME

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle Standardu ISVS pro zveřejňování vybraných informací o veřejné správě způsobem umožňujícím dálkový přístup a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
 
Název informace Informace
1. Oficiální název: Obec Libice nad Cidlinou
2. Důvod a způsob založení: podle zákona o obcích 128/2000 Sb.
3. Organizační struktura: zastupitelstvo obce

rada obce

starosta

obecní úřad

Podrobný popis struktury obce.
4. Kontaktní spojení: kontakt
5. Případné platby můžete poukázat: KB Nymburk,
č. ú. 115-6973830227/0100
6. IČO: 239 381
7. DIČ: neuvedeno
8. Rozpočet v tomto a předchozím roce: Rozpočet pro rok 2011.
Rozpočet pro rok 2012.
Rozpočet pro rok 2013.
Rozpočet pro rok 2014.
Rozpočet pro rok 2015.
Rozpočet pro rok 2016.
Rozpočet pro rok 2017.
9. Žádosti o informace: Žádosti a stížnosti a další podání lze osobně doručit na podatelnu OÚ, zasílat poštou na adresu OÚ, faxem a nebo e-mailem (viz. Kontakt).
10. Příjem žádostí a dalších podání: Osobně v kanceláři OU Libice nad Cidlinou, na e-mailu OU a nebo na e-mailu pana starosty (viz. Kontakt).
11. Opravné prostředky: neuvedeno
12. Formuláře: jsou dostupné v sekci Formuláře
13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací: návody
14. Nejdůležitější předpisy: správní řád a vyhlášky obce a další.
15. Sazebník úhrad za poskytování informací: sazebník úhrad za poskytování informací
16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Výroční zprávy obce
17. Seznam organizací: ZŠ Libice nad Cidlinou

MŠ Libice nad Cidlinou
18. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Způsob podání žádosti a odpovědi na žádosti dle tohoto zákona.
19. Jednací řád zastupitelstva obce Libice n.C pdf  
20. Ustanovení pověřence na ochranu osobních údajů Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
21. Ochrana osobních údajů pdf
   

Komunitní plán sociálních služeb

Období 2014 - 2016
virtuální prohlídka obce

ÚŘEDNÍ HODINY:
sekretariát:

Pondělí: 8 - 11  12 - 17 hod.
Středa:  8 - 11  12 - 17 hod.
 
starosta:
Pondělí: 15 - 17 hod.
Středa:   8 - 11  hod.
 
místostarosta:
Pondělí a Středa: 8 - 10 hod.

Mapa Libice nad Cidlinou
naleznete nás zde ...
Důležité odkazy
 
Copyright © OBEC LIBICE NAD CIDLINOU všechna práva vyhrazena.  WEBMASTER: ZMORWARE PRODUCTION ( AS )